Kirkkoneuvosto 2017 - 2018

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on viran puolesta
kirkkoherra Pentti Kallioranta                       

Varsinainen jäsen:                                          Henkilökohtainen varajäsen:

Jaakola Anitta, varapuheenjohtaja              Savolainen Juhani
Hiltunen Annamari                                        Sarajärvi Jonna
Höyhtyä Sanna-Leena                                   Impiö Paula
Illikainen Kaisa                                                Saaranen Kirsi
Niemelä Janne                                                Sääskilahti Toivo

Pauna  Sanna                                                  Soikko Henna-Riikka
Ranua Veijo                                                     Karttunen Kullervo     
Ruonala Eija                                                    Lammassaari Maarit
Sarajärvi Hilkka                                               Kuha Auli
Österberg Eero                                               Karttunen Ulla

Muut:
Salmela Heino, KV puheenjohtaja
Löppönen Esko, KV varapuheenjohtaja
Hannula Kati, talouspääl. sihteeri