Kirkkoneuvosto 2019 - 2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on viran puolesta
kirkkoherra Pentti Kallioranta             

Varsinainen jäsen:                            Henkilökohtainen varajäsen:

Illikainen Sirkka                                   Mikkola Anni

Karjalainen Sulo                                  Ilvesluoto Suvi

Kuha Rauno                                         Ranua Veijo

Peura-Salmela Tuula                          Palovaara Kullervo

Ruonala Eija                                         Lammassaari Maarit

Salmela Terhi                                      Hiltunen Annamari

Sarajärvi Hilkka, varapj.                     Waaraniemi Marjo-Riitta

Sarajärvi Jonna                                    Pauna Sanna                  

Savolainen Juhani                               Huovinen Risto

Sääskilahti Toivo                                 Niemelä Janne     

Muut:
Jaakola Anitta, KV puheenjohtaja
Österberg Eero, KV varapuheenjohtaja
Hannula Kati, talouspääl. sihteeri

Kirkkoneuvosto 2017 - 2018

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on viran puolesta
kirkkoherra Pentti Kallioranta                       

Varsinainen jäsen:                                       Henkilökohtainen varajäsen:

Jaakola Anitta, varapuheenjohtaja              Savolainen Juhani
Hiltunen Annamari                                        Sarajärvi Jonna
Höyhtyä Sanna-Leena                                   Impiö Paula
Illikainen Kaisa                                                Saaranen Kirsi
Niemelä Janne                                                Sääskilahti Toivo

Pauna  Sanna                                                  Soikko Henna-Riikka
Ranua Veijo                                                     Karttunen Kullervo     
Ruonala Eija                                                    Lammassaari Maarit
Sarajärvi Hilkka                                               Kuha Auli
Österberg Eero                                               Karttunen Ulla

Muut:
Salmela Heino, KV puheenjohtaja
Löppönen Esko, KV varapuheenjohtaja
Hannula Kati, talouspääl. sihteeri