Kirkkoneuvosto 2019 - 2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on viran puolesta
kirkkoherra Pentti Kallioranta             

Varsinainen jäsen:                            Henkilökohtainen varajäsen:

Illikainen Sirkka                                   Mikkola Anni

Karjalainen Sulo                                  Ilvesluoto Suvi

Kuha Rauno                                         Ranua Veijo

Peura-Salmela Tuula                          Palovaara Kullervo

Ruonala Eija                                         Lammassaari Maarit

Salmela Terhi                                      Hiltunen Annamari

Sarajärvi Hilkka, varapj.                     Waaraniemi Marjo-Riitta

Sarajärvi Jonna                                    Pauna Sanna                  

Savolainen Juhani                               Huovinen Risto

Sääskilahti Toivo                                 Niemelä Janne     

Muut:
Jaakola Anitta, KV puheenjohtaja
Österberg Eero, KV varapuheenjohtaja
Hannula Kati, talouspääl. sihteeri