Kirkonkylän hautausmaan uusi uurna-alue

Kirkonkylän hautausmaalle 2018 syksyllä rakennuttu uusi uurna-alue on otettu hautauskäyttöön lokakuussa 2019. Alue sijaitsee hautausmaan länsireunassa, pienemmän parkkialueen portilta tultaessa vasemmalla puolella.

Uurna-alueella (UH1 ja UH2) on uurnahautapaikkoja yhdelle, kahdelle tai neljälle uurnalle, joihin omaiset hankkivat itse muistomerkin ja joissa on kukille istutusalue muistomerkille varatun alueen etupuolella. Yhden uurnan paikka on kooltaan 40 cm leveä ja 60 cm pitkä, kahden uurnan paikka on leveydeltään 40 cm ja pituudeltaa 100 cm ja neljän uurnan paikka on leveydeltään 80 cm ja pituudeltaan 100 cm. Kullekin eri kokoiselle (1, 2 tai 4) uurnapaikalle on tarkoitettu omaisten hankittavaksi vain yksi muistomerkki.

Uurna alueella on uurnahautapaikkojen lisäksi myös tuhkien sirottelualueet (US1 ja US2). Tuhkien sirottelu tapahtuu aina seurakunnan toimesta siten, että ensin  ja poistetaan varovasti metsäkatepinta, kaivetaan hauta tuhkalle ja sirotellaan tuhka hautaan, jonka jälkeen metsäkate asetetaan varovasti takaisin paikalleen. Varsinaista hautapaikkaa ei sirottelualueen vainajilla ole, vaan hautakirjanpitoonkin merkitään vain hauta-alueen nimi. Sirottelualueen vainajien muistolaattoja varten seurakunta hankki muistomerkkikiven, joka asennettiin paikoilleen lokakuussa 2019. Muistomerkkikiveen voivat omaiset halutessaan tilata muistolaatan seurakunnalta. Sirottelualueen vainajien muistaminen tapahtuu muistomerkkikivellä. Muistomerkkikiven etuosassa on paikka kynttilöille ja muistomerkkikiven läheisyyteen seurakunta tekee 2020 kesällä istutusalueen sirottelualueen vainajien omaisten istutuksia varten.

Uuden uurna-alueen ja kirkonkylän hautausmaan kartan digitoinnin myötä kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelma ja hinnasto päivitettiin ajan tasalle. Uusi hinnasto astui voimaan 1.11.2019.

 

 

Uutislistaukseen

Seurakunnan toimintaa siirretään virastorakennuksen asuntoon

3.6.2020 18.00

Kirkkoneuvoston 4/2020 50§ 1.6.2020 kokouksen päätöksellä seurakuntatalosta siirretään osa seurakunnan omasta toiminnasta pois muihin tiloihin.

Seurakuntataloon ja kirkkoherranvirastorakennukseen sekä asuntoon teetettiin maaliskuussa Kiwa Inspectalla sisäilmatutkimukset ja asuntoon myös rakenneavaustutkimus. Sisäilmamittausten arvot olivat kaikissa tiloissa normaalitasolla, lukuunottamatta kirkkoherranviraston kellaritiloja, joissa oli 2018 vuonna vesivahinko.

Asunnon rakenneavaustutkimuksesta ei löytynyt ennaltaehkäiseviä korjaustoimia lukuun ottamatta huomautettavaa. Virastorakennuksen osalta sisäilma- ja rakenneavaustutkimusten korjaussuositusten perusteella virastorakennukseen sekä seurakunnan päätyyn, että asuntoon tehostetaan ilmanvaihtoa ja tehdään muutamia pieniä korjaustoimia kellarista tulevien hajuhaittojen minimoimiseksi.

Seurakuntatalon toukokukuisen rakenneavaus- ja ilmatiiveys tutkimusten perusteella rakenteissa havaittiin puutteita mm. päiväkerhotiloissa, minkä vuoksi omasta toiminnasta siirretään syksyllä osa kirkkoherranvirastorakennuksen asuntoon, joka oli vielä vesivahinkoremontin jäljiltä tyhjillään. Seurakuntataloa voidaan toistaiseksi käyttää edelleen lyhytaikaisessa toiminnassa niin omassa käytössä kuin vuokrauksessakin. 

Seurakunnan oma päivä- ja perhekerhotoiminta siirretään syksyllä seurakuntatalosta kirkkoherranvirastorakennuksessa olevaan asuntoon (Pappilantie 11D2).  Myös nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan toimistotilat seurakuntatalosta siirtyvät asuntoon.

Kirkkoherranvirastorakennuksen asunnon ilmanvaihtoa parannetaan kesällä toimisto- ja kerhotilojen vaatimalle tasolle. Tavaroiden muutto seurakuntatalosta viraston asuntoon tehdään viimeistään alkusyksystä ennen kerhotoiminnan alkua.