Simojärven ja Saukkojärven hautausmaiden muutostyöt 2021

Simojärven ja Saukkojärven hautausmaiden hautakartat ollaan päivittämässä sähköiseen muotoon ja ajantasaisiksi. Saman aikaisesti kartan päivityksen yhteydessä molemmille sivukylien hautausmaille ollaan suunniteltu uusia arkkualueita sekä perustetaan uudet uurnahauta-alueet. Jotta molemmille hautausmaille saadaan hautakäytäville tilaa, on joidenkin käytävien kohdilta merkitty kaadettavaksi joitakin puita, samoin Simojärven uurna-alueelta, jotta saadaan haudoille tilaa. Niiden lisäksi myös joitakin huonokuntoisia puita kaadetaan ja liian tiheässä kasvavista puista poistetaan osa, jotta jäljelle jäävillä puilla on paremmat edellytykset kasvaa. Uudet uurna-alueet on tarkoitus ottaa Simo- ja Saukkojärven hautausmailla hautauskäytöön syksyyn mennessä. Asiasta on tarkemmin selitetty seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmassa 2021-2023.

Poistettavat puut on merkitty nauhoin viime syksynä seurakunnan toimesta useamman henkilön kesken. Seurakunnan hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmä kävi kaadettavat puut ja uurna-alueet läpi viime syksyn hautausmaa- ja kiinteistökatselmuksessa. Simonjärven hautausmaan osalta kaadettavaksi suunnitellut puut on lisäksi käynyt läpi myös Ranuan Metsänhoitoyhdistyksen Kari Keränen. Alueet, joista puita on tarkoitus kaataa, ei ole vielä lainkaan hautauksia ja kaadon jälkeenkin puita jää esim. Simojärven hautausmaalle kaadettavalle alueelle reilusti enemmän kuin jo haudatuille alueille on puita aiemmin jätetty. Simojärven hautausmaan kellotapulin viereinen nuori männikkö on tarkoitus vain harventaa sen verran, jotta jäljelle jääville puille saadaan paremmat edellytykset kasvaa suuremmiksi. Kun ko. alueelle (218) ei ole vielä tulossa pitkään aikaan (useampaan kymmeneen vuoteen) hautauksia, on tarkoitus saada alue kauniimmaksi ja puistomaiseksi, vaikka hautakarttaan alueelle onkin jo piirretty tulevaisuutta varten uusia arkkuhautarivejä.

Kun alueella, josta puita suunnitellaan kaadettavan, ei vielä ole hautoja, on puiden kaato helpompi toteuttaa kuin silloin, jos jouduttaisiin hautarivien välistä puita kaatamaan, jolloin jouduttaisiin varomaan hautamuistomerkkejä ja hautoja. Puiden kaato on tarkoitus toteuttaa talven ja roudan aikana, jotta mahdolliset kaadosta tulevat jäljet olisivat mahdollisimman pienet ja kesäaikana poistetaan kannot. Puiden poistossa väistetään seurakunnan omaa toimintaa ja puut ja jäljet (oksat jne.) hoidetaan heti kaadon jälkeen pois hautausmaa-alueelta. 

Seurakunta ei ole hankkimassa puiden poistolla tuloja, vaan tarkoitus on saada vain ko. hautausmaille tilaa hautakäytäville ja poistaa samalla huonokuntoiset ja liian tiheässä kasvavat puut. Simojärven osalta työssä huomioidaan myös Kultisalmen sillan kantavuus (16 t), joka asettaa omat rajoituksensa asiaan. Mikäli puita kaadetaan koneellisesti, ei kone voi olla suuri sillan kantavuuden puolestakaan ja paraikaa neuvottelussa mukana olevan urakoitsijan moto on pienempi kuin traktori. Näin ollen haudankaivuuseen käytettävä kone on suurempi ja painavampi kuin ko. moto on. Olipa kaatotapa mikä hyvänsä, jo haudattujen hautojen päältä ei olla koneella ajamassa tai puita niiden päälle kaatamassa. Mahdollisen koneellisen kaadon hyvänä puolena on se, että kaato on hallitumpi koneella kuin manuaalisesti hoidettuna. Simojärven osalta mahdollisia puiden kaatajia ja niiden poisviejiä on kartoitettu useampia, mutta neuvottelut ovat vielä kesken.

Liitteenä on Simojärven hautausmaan karttaluonnos, johon on merkitty myös kaikki suuret puut, jotka jätetään alueelle, muttei pieniä puita, joita on paljon esim. kellotapulin oikealla puolella portilta päin katsottaessa. Kaikki poistettavat puut ovat järven suuntaisen pääkäytävän takapuolella, kellotapulin molemmilla sivuilla ja takapuolella. Uudet suunnitellut arkkualueet ovat 217 I-V ja 218 alue sekä uurna-alue UH 1-4, joiden alueelta puita poistetaan. Simojärven hautausmaan kartasta luonnos 

Uutislistaukseen

Leirikeskuksen kaupat tehtiin

14.9.2021 16.00

Leirikeskuksen myynti ja luovutus toteutuivat kirkkoneuvoston ja -valtuuston, Oulun tuomikapitulin ja kirkkohallituksen kokousten jälkeen. Kaupat tehtiin 13.9.2021 seurakunnan ja Jussilan neljän sisaruksen eli Henri, Antti, Terttu ja Anne Jussilan kesken. Leirikeskus jää täten seurakunnan osalta historiaan ja muistoihin.