Tiedotteita ja lomakkeita hautaustoimesta 

Päivitetty tiedote hautaustoimesta omaisille ja Hautaustoimen kuulumisia Ranuan seurakunnasta juttu Kuriirissa 10.6.2021.

Ainaishautoja ei kuulutusmenettelyssä käsitellä, mutta niistäkin seurakunta tarvitsee haudanhaltijoiden yhteystiedot, kuten muistakin haudoista, joiden haudanhaltija tiedot eivät ole ajantasalla. Kuulutusmenettelyn hautapaikat ja Kirkonkylän hautausmaan kartta. 

Arkkuhaudoissa on 25 vuoden koskemattomuusaika, jonka jälkeen niiden päälle on mahdollista tehdä uusi hautaus. Sen sijaan uurnahautauksessa ei koskemattomuusaikaa ole lainkaan.

Seurakunnalla on kolme erilaista hautapaikkoihin ja haudan hallintaan liittyvää lomaketta: Hautaustoimen Excel-lomakkeet, jossa kukin lomake on omalla välilehdellään. Kunkin lomakkeen toisella sivulla on lisätietoja ja täyttöohjeita. Lisäksi jokaisesta lomakkeesta on erilliset pdf-versiot alla. Lomakkeista valitaan käyttötarpeen mukaan oikea lomake täytettäväksi ja palautetaan sen jälkeen seurakuntaan.

Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus -lomaketta käytetään:

1. haudan haltijan muutokseen, kun hautaoikeus on ensin luovutettu seurakunnalle, lisäksi täytettävä hautapaikan luovutuslomake

2. haudan hallinta-aika on jo päättynyt (haudan hallinta-aika on pääsääntöisesti 25 vuotta) ja halutaan jatkaa haudan hallintaa

3. hautaan, jonka hallinta-aika ei ole vielä päättynyt, mutta halutaan jatkaa hallinta-aikaa olemassa olevaa hallinta-aikaa pidemmälle

4. ainaishaudan haltijan nimeämiseen.

Hautaoikeuden siirto uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus -pdf.lomake  

Hautapaikan luovutus -lomaketta käytetään:

1. luovutetaan haudan hallinta seurakunnalle

2. halutaan siirtää haudan hallinta toiselle henkilölle, tällöin edellinen haudan haltija täyttää tämän lomakkeen, jolloin hallinta siirtyy seurakunnalle ja uusi haltija täyttää lomakkeen; Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus

3. mikäli jollekin henkilölle on tehty varaus hautapaikasta, mutta hän haluaa luopua oikeudestaan tulla haudatuksi ko. hautaan, voi hän tällä lomakkeella luopua oikeudesta.

Hautapaikan luovutus pdf-lomake

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen -lomaketta käytetään:

1. uuden hautapaikan haltijan nimeämiseen kuolin tapauksen yhteydessä

2. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään tyhjän hautapaikan varaukseen

3. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään hautapaikan varaukseen jollekin tietylle hautaoikeuden omaavalle henkilölle 

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen pdf-lomake

Hinnasto haudan jatkoajasta arkkuhauta-alueella

90 € / 25 vuotta / hautapaikka

5 € / vuosi / hautapaikka

Mikäli samassa sukuhaudassa on useita vierekkäisiä, samalla hautarivillä olevia tai vierekkäisillä hautariveillä olevia hautapaikkoja, jokaisesta paikasta on omat maksut haudan hallinnasta.

 

Uusi uurna-alue

Uusi uurna-alue kirkonkylän hautausmaan länsireunalla otettin hautauskäyttöön lokakuussa 2019. Tarkempaa tietoa asiasta kirkonkylän hautausmaan välilehdeltä.

 

Hautausmaiden sijainti & kesähoito

Ranuan seurakunnalla on kolme käytössä olevaa hautausmaata. Nämä sijaitsevat Kirkonkylän välittömässä läheisyydessä, Simojärvellä sekä Saukkojärvellä.

Kirkonkylän hautausmaan hautainhoitosopimuksista vuosittain 1.6. - 31.8. väliselle ajalle seurakunta on tehnyt kirkkoneuvoston päätöksellä (KN2/2019 § 30) toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Ranuan 4H-yhdistyksen kanssa, mikä mahdollistaa 4H:lle myös pidempien hautainhoitosopimusten teon asiakkaiden kanssa. Yhteyden otot Ranuan 4H-yhdistys, toiminnanjohtaja Viola Tarujärvi, puh. 0400 176 323 tai sähköposti viola.tarujarvi@4h.fi.

Ranuan 4H-yhdistyksen hautojenhoito hinnasto palveluineen löytyy seuraavasta linkistä https://ranua.4h.fi/tyota-nuorille/hautojenhoitopalvelu/

Simojärven ja Saukkojärven hautausmailla toimivat vuosittain seurakunnan palkkaamat palkkiotoimiset kesätyöntekijät 15.6.-15.9. välisenä aikana. Kesätyöntekijät hoitavat haudanhoitosopimukset suoraan asiakkaiden kanssa ja huolehtivat hautausmaan yleissiisteydestä.

Saukkojärven hautausmaan hautojenhoito hinnasto

Kesätyöntekijät 2021:

Saukkojärvi: Aino Saukko 045 632 4990 tai aino.saukko9@gmail.com 

Simojärvi: Veera Kuukasjärvi 045 866 8458 tai veerakuukasjarvi@gmail.com