Taivas

Uskonelämää seurakuntalaisille

Yleinen seurakuntatyö on kaikille järjestettyä yhteistä toimintaa, jossa kokoonnutaan kuulemaan pelastussanomaa, saamaan voimaa Sanasta ja sakramenteistä, rukoilemaan ja kiittämään. Keskeisintä on jumalanpalveluselämä, johon liittyvät läheisesti kirkolliset toimitukset (mm. kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaus). Yleistä seurakuntatyötä ovat myös kinkerit, seurat ja raamattupiiri.

Jumalanpalvelukset

Vietämme jumalanpalvelusta kirkossa sunnuntaisin ja juhlapäivinä klo 10.00. Enimmäkseen jumalanpalvelus on messu, toisin sanoen ehtoollisenvieton sisältävä. Perhejumalanpalveluksia on muutaman kerran vuodessa, silloin aloitamme klo 11.00.

Toivotamme oman seurakunnan väen ja heidän vieraansa entistä suuremmalla joukolla tervetulleiksi kodikkaaseen kirkkoon. Autollisten toivomme tarjoavan kirkkokyydin myös niille, jotka ovat kyytiä vailla. Jos et pääse paikalle kirkkoon, voit kuunnella jumalanpalveluksen näiden kotisivujen kautta. Soitin on Osallistu -välilehdellä. https://www.ranuanseurakunta.fi/osallistu

Järjestöjen, yhteisöjen ja kylien toivomme ottavan toimintaohjelmaansa messun järjestämisen yhdessä seurakunnan kanssa vuosittain tai juhlavuosinaan. Järjestöjen ja kylien edustajat kutsumme mukaan avustamaan messun suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestön kirkkopyhään voi liittää kirkkokahvin seurakuntatalossa. Näitä koskevia toivomuksia ottavat mielihyvin vastaan kirkkoherranvirasto ja papit.

Myös kyläkouluilla ja sivukylien kodeissa järjestämme mielellämme jumalanpalveluksia tai seuroja. Toivomme kyläläisten esittävän näitä koskevat pyynnöt ja tiedon kokoontumispaikasta kirkkoherranvirastoon.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset (mm. kasteet, avioliittoon vihkimiset ja hautaukset, erilaiset siunaamiset) toimitamme uuden toimitusten kirjan mukaisesti. Seurakuntalaiset voivat halutessaan avustaa toimituksissa toimitusten kirjan antamien vaihtoehtojen mukaisesti.

Seurakuntalaisia sekä erilaisia yhteisöjä ja yrityksiä rohkaisemme entistä rikkaampaan uusien toimitusten käyttämiseen. Sellaisia ovat kodin siunaamiset ja erilaisten uusien tai uusittujen tilojen ja tuotantolaitosten käyttöön siunaamiset. Siunaamisella pyydämme Jumalan siunausta sille, mitä kodeissa tai laitoksessa tapahtuu, ja niille ihmisille, jotka noissa tiloissa toimivat ja tekevät työtään. Siunaamiseen voi liittää muutakin sopivaa juhlaohjelmaa.

Ota yhteyttä

kirkkoherra

Viikkovapaat torstai ja perjantai. Kokonaisvastuu seurakuntatyöstä ja kirkkoherranvirastosta sekä arkistosta. Lisäksi erityisinä työalavastuina lähetystyö ja kasvatustyö.

Kirkkoherra 1.10.2007 lähtien