Hautaamiseen ja hautapaikkaan liittyvät maksut

Hautaamiseen liittyvät maksut 1.6.2017 alkaen

(KN 3/2017 § 20)


Haudan avaaminen ja peitto

Paikkakuntalainen: Arkkuhauta 280 €, uurnahauta 80 €
Veteraani ja puoliso: maksuton

Ulkopaikkakuntalainen: Arkkuhauta 360 €, uurnahauta 100 €
Veteraani ja puoliso: maksuton

Hautakiven siirto

Poisto tai asennus 40 €
Veteraani ja puoliso: maksuton

Kirkon vuokra

Kirkkoon kuulumattoman siunaus 500 € (sis. alv  24 %)

Keskeiset hautaamiseen liittyvät tehtävät ovat haudan avaaminen, haudan peittäminen ja haudan peruskunnostus.

Hautapaikkamaksut 1.6.2017 alkaen

(KV 2/2017, § 20)


Arkkuhauta käsittää 1–3 hautapaikkaa, jossa jokaisessa on yksi hautasija.

Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi, jonka jälkeen hautaoikeutta on mahdollisuus jatkaa 25 vuodella.

Arkkuhaudat   (1. hautapaikka  2. hautapaikka 3.hautapaikka)

Paikkakuntalaiset:              50 €      50 €    100 €
Ulkopaikkakuntalaiset:    250 €    250 €    400 €

Haudanhallinta-ajan uusiminen 25 vuotta

Paikkakuntalaiset:            50 €      50 €    100 €
Ulkopaikkakuntalaiset:  250 €    250 €    400 €

Jatkolunastus 1-24 vuotta € / vuosi

Paikkakuntalaiset:            5 €
Ulkopaikkakuntalaiset:  10 €

Hautauksen yhteydessä hallinta-aikaa on oltava jäljellä 25 vuotta (koskemattomuusaika). Puuttuvat vuodet on lunastettava; maksu on kuitenkin korkeintaan arkkuhaudan haudanhallinnan lunastusmaksu

Useamman hautapaikan varauksesta hautapaikkamaksut veloitetaan varauksen yhteydessä.

Uurnahaudat

Paikkakuntalaiset:           50 €
Ulkopaikkakuntalaiset: 100 €
Veteraani: maksuton
Veteraanitunnuksen omaavan puolisolle hautasija on myös maksuton

Rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen hautapaikka sekä haudan avaaminen ja peittäminen on ilmainen. (Hautaustoimilain 6 § 3 mom. Seurakunta voi 2 mom. estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus koskee myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.)