Hautaamiseen ja hautapaikkaan liittyvät maksut

Hautaamiseen liittyvät maksut 1.11.2019 alkaen (KN 7/2019 § 121, KV 4/2019 § 42)

Haudan avaus ja peitto

Paikkakuntalainen:          Arkkuhauta 290 €            Uurnahauta   80 €              Tuhkien sirottelu 10 €
Ulkopaikkakuntalainen:  Arkkuhauta 380 €            Uurnahauta 100 €              Tuhkien sirottelu 20 €
Veteraani ja puoliso:       maksuton

Hautakiven siirto

Poisto tai asennus          60 €
Veteraani ja puoliso:      maksuton

Hautapaikkamaksut

Arkkuhauta käsittää yksi, kaksi tai kolme hautapaikkaa, jossa jokaisessa on yksi hautasija. Uurnahautapaikat uurna-alueella yhdelle, kahdelle tai neljälle uurnalle. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi, jonka jälkeen hautaoikeutta on mahdollisuus jatkaa 25 vuodella.

Arkkuhaudat             

                                              (1. hautapaikka        2. hautapaikka          3. hautapaikka)

Paikkakuntalaiset:                              90 €                                90 €                             180 €
Ulkopaikkakuntalaiset:                    370 €                              370 €                             500 €

Veteraani ja puoliso:                maksuton (hautauksen jälkeisen kalenterivuoden alusta ensimmäiseksi 25 vuodeksi)

Uurnahaudat uurnahauta-alueelta

                                            (1. hautapaikka        2. hautapaikka                   4. hautapaikka)

Paikkakuntalaiset:                          40 € / uurnasija              40 €  / uurnasija (80 €)            30 € / uurnasija (120 €)
Ulkopaikkakuntalaiset:                   80 €  / uurnasija            80 €   / uurnasija (160 €)         60 € / uurnasija  (240 €)

Veteraani ja puoliso:               maksuton (hautauksen jälkeisen kalenterivuoden alusta ensimmäiseksi 25 vuodeksi)

Tuhkien sirottelu

Ei varsinaista hautapaikaa vaan pelkästään hauta-alue. Paikka maksuton kaikille.

Haudanhallinta-ajan uusiminen / jatkolunastus 25 vuotta

 Arkkuhaudat                       (1. hautapaikka       2. hautapaikka          3. hautapaikka)

                                                           90 €                             90 €                                  90 €

 

Uurnahaudat                       (1. hautapaikka       2. hautapaikka        4. hautapaikka)

Paikkakuntalaiset:                              40 €                                  40 €                               40 €
Ulkopaikkakuntalaiset:                      80 €                                  80 €                               80 €

Jatkolunastus 1 - 24 vuotta € / vuosi

Paikkakuntalaiset:                           Arkku  5 €                      Uurna 2 €
Ulkopaikkakuntalaiset:                   Arkku 10 €                     Uurna 5 €

Hautauksen yhteydessä hallinta-aikaa on oltava jäljellä 25 vuotta (koskemattomuusaika). Puuttuvat vuodet on lunastettava; maksu on kuitenkin korkeintaan arkku- tai uurnahaudan haudanhallinnan lunastusmaksu.

Useamman hautapaikan varauksesta hautapaikkamaksut veloitetaan varauksen yhteydessä.

Muistolaatta sirottelualueen muistomerkkikiveen

Paikkakuntalaiset:                             260 €
Ulkopaikkakuntalaiset:                     270 €

Muistolaatoista omaiset tekevät tilauksen seurakunnalle, joka huolehtii laatan hankinnasta, kaiverrutuksesta ja asennuttamisesta. Muistolaatoista seurakunta tekee omaisille ennakkolaskun, jonka maksu tulee suorittaa, ennen muistolaatan tilausta. Muistolaattoja asennetaan muistomerkkikiveen kahdesti vuodessa; loppukeväällä ja alkusyksystä.

Kirkon vuokra

Kirkkoon kuulumattoman siunaus  500 € (sis. alv  24 %)

 

Rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen hautapaikka, hautakiven siirto sekä haudan avaaminen ja peittäminen on maksutonta. Hautaustoimilain 6 § 3 mom. mukaisesti seurakunta voi 2. mom. estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1. mom. tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus koskee myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.