Diakonia

Mitä se on?

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen pohjautuvaa hengellistä, henkistä ja aineellista auttamista. Aineellinen apu on luonteeltaan kertaluonteista ensiapua ja kohdistuu sinne, mihin muu apu ei ulotu. Varsinainen vastuu ihmisten aineellisesta toimeentulosta on yhteiskunnalla. Eräs diakoniatyön tehtävistä on herättää yhteiskuntaa näkemään ihmisten hätä. Diakonia toimii myös yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen ja eri järjestöjen kanssa ihmisen tai perheen kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Diakonia auttaa vapaaehtoisesti keräämillään- ja talousarviovaroilla ahdinkoon joutuneita. Lisäksi diakonia järjestää henkisesti ja hengellisesti tukevaa ja virkistävää toimintaa tuen tarpeessa oleville kohderyhmille.

Mitä se merkitsee seurakunnassamme?

Toimintaa

Diakoniatyöntekijä ja muut työntekijät teemme kotikäyntejä pyydettäessä ja muutenkin voimavarojen mukaan. Kotikäyntiä toivovia pyydetään ottamaan yhteyttä diakoniatyöntekijään tai toivomaansa työntekijään.

Vuoden aikana 70, 80 ja 85-vuotta täyttäneille tai täyttäville järjestämme yhteisen syntymäpäiväjuhlan vuosittain syksyllä. 90-vuotta täyttävien ja vanhempien luo pyrimme tekemään onnittelukäynnin syntymäpäivänä tai sen jälkeen. Myös muiden syntymäpäiviä viettävien luona teemme kotikäyntejä pyyydettäessä.

Diakoniatyöntekijällä on kerran viikossa vastaanotto diakoniatoimistossa, joka sijaitsee seurakuntatalon järvenpuoleisessä päädyssä. Diakoniatyöntekijä päivystää puhelimessa viikottain ilmoitettuna aikana. Vastaanotto- ja päivystysajat sekä yhteystiedot löytyvät Apua ja tukea -sivulta.                                     

Taloudellista apua tarvitsevien tulee ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään tai hänen loma-aikoinaan kirkkoherranvirastoon. Diakonia-avun tarpeen määrittelemiseksi tarvittavat tiedot henkilön tai perheen taloudesta ja muusta tilanteesta ovat luottamuksellisia. Diakonia-avustuksen saamisen edellytyksenä on, että ennen sitä on selvitetty ja käytetty yhteiskunnan lakisääteiset keinot tilanteen korjaamiseksi. Mikäli on kysymys suurehkosta avun tarpeesta, seurakunta voi anoa harkintansa mukaan asiakkaalle avustusta hiippakunnan diakoniarahastosta tai kirkon diakoniarahastosta.

Diakonian puitteissa järjestämme itse tai yhteistyössä toisten yhteisöjen kanssa toimintaa eri kohderyhmille, mm. eläkeläisille, yksinhuoltajille, näkövammaisille, kuulovammaisille, mielenterveysvaikeuksissa oleville ja kehitysvammaisille. Diakoniatyön johtokunnan jäseniä ja muita vapaaehtoisia on tilaisuuksien järjestelyissä mukana. Näistä tapahtumista ilmoitamme Tapahtumat-sivulla.

Sureville järjestetään sururyhmätoimintaa. Tarkoituksena on tukea läheisensä menettäneitä pääsemään eteenpäin surunsa keskellä. Diakoniatyöntekijältä ja papeilta saa lähempiä tietoja.

Alkuvuodesta toimitamme Yhteisvastuu-keräyksen, jolla saamme varoja koti- ja ulkomaiseen hätään. Osa jää oman seurakuntamme diakoniatyöhön. Tähän toimintaan ja muuhun diakoniatyöhön kutsumme uusia vapaaehtoisia. Kysy rohkeasti diakoniatyöntekijältämme, mihin Sinun apuasi tarvittaisiin.

Diakonia on meidän ja kaikkien seurakuntalaisten yhteinen mahdollisuus ja ilo tukea apua tarvitsevaa lähimmäisistämme.

Ystävyysseurakuntamme Moskovassa

Meillä on ystävyysseurakuntasuhde Moskovan Pyhän Kolminaisuuden luterilaisen seurakunnan kanssa. Tuo pieni Inkerin luterilaisen kirkon seurakunta tekee muun muassa arvokasta diakoniatyötä Moskovassa. Köyhä seurakunta tarvitsisi kipeästi apua diakoniatyöhönsä, tilojensa lämmittämiseen ja kunnostukseen sekä toimintaan. Lisätietoja saa seurakunnasta.

Kirkkoherra Igor Alisov Anna-puolisoineen sekä pastori Andrey Yurtaev ja diakonissa Nina Yurtaeva ovat vierailleet seurakunnassamme.

                                     

 

Kaverikerholaiset valmistautuivat pääsiäiseen
Kaverikerholaiset valmistautuivat pääsiäiseen