Työryhmät 2019-2020

Kasvatustyön työryhmä:

Hiltunen Annamari

Illikainen Sirkka

Mikkola Anni

Pernu Keijo

Sarajärvi Hilkka

Tarujärvi Viola

 

Lähetystyön työryhmä:

Hosio Jaana

Huovinen Risto

Palovaara Kullervo

Palovaara Leena

Pekkala Tuula

Peura-Salmela Tuula

 

Diakoniatyön työryhmä:

Hiltula Leena

Höyhtyä Sanna-Leena

Ilvesluoto Suvi

Pernu Elsa

Raivio Kirsti

Sääskilahti Toivo

Waaraniemi Marjo-Riitta

 

Kasvatustyön, lähetystyön ja diakoniatyön työryhmien kokouksiin osallistuvat työalan viranhaltijat ja työntekijät. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

 

Johtoryhmä:

Hannula Kati, talouspäällikkö

Illikainen Sirkka, kirkkoneuvoston edustaja

Jaakola Anitta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kallioranta Pentti, kirkkoherra

Ruonala Eija, kirkkoneuvoston edustaja

Salmela Terhi, kirkkoneuvoston edustaja

Sarajärvi Hilkka, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Österberg Eero, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

 

Johtoryhmän kokouksissa puhetta johtaa Anitta Jaakola. Talouden sopeuttamista koskevissa asioissa työskentelyyn osallistuu työsuojeluvaltuutettu, kanttori Veli-Matti Rautakoski

 

Kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmä:

Työryhmän tehtäviä ovat kiinteistöjen ja hautausmaiden katselmukset sekä huoltokirjojen tarkastus.

 

Kuha Rauno

Palovaara Kullervo

Savolainen Juhani

Kati Hannula, talouspäällikkö

Pekka Nätti, kappalainen

Markku Sääskilahti, seurakuntamestari

Simojärven hautausmaanhoitaja (Simojärven hautausmaan osalta)

                                                                           

Simojärven hautausmaatyöryhmä:

Tehtävänä Simojärven hautausmaajuhlien ja hautausmaan siivoustalkoiden järjestäminen yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden ja alueen asukkaiden kanssa.

Impiö Reijo

Karjalainen Eeva

Kortesalmi Jorma

Kortesalmi Taimi

Koollekutsujana ja muistion laatijana toimii talouspäällikkö Kati Hannula. Kokouksissa on oikeus olla läsnä kirkkoneuvoston puheenjohtajalla (kirkkoherra), Simojärven hautausmaanhoitajalla sekä Simojärven hautausmaan kesätyöntekijällä.