Kirkonkylän hautausmaa

Muualle haudattujen muistomerkki

Lehtokuja 10, 97700 Ranua

0400460349 srk-mestari

0503041161 talouspäällikkö

Hautausmaalle on pääsy ympäri vuorokauden, mutta suositus hautausmaan käytölle on klo 7.00-22.00 välisenä aikana. Talvikaudella valaistusta ei ole yöaikana.

Kirkonkylän hautausmaa on Ranuan seurakunnan suurin hautausmaa, jossa on arkku- ja uurnahauta-alueet sekä tuhkan sirottelualueet.

 

 

 

Pinta-ala ja hautapaikkojen määrä

Ranuan seurakunnan kirkonkylän hautausmaan pinta-ala on n. 3,2 ha. Hautausmaalla on noin 4500 hautapaikkaa. Hautausmaa on osittain metsäkatepintaista ja osittain hiekkapintaista. Hiekkapintaisia ovat vain hautausmaan vanhimmat alueet ja muut alueet ovat metsäkatepintaisia. Hautausmaalla on uuden uurna-alueen myötä saatu hautapaikat 116 uurnalle sekä sirottelualueen vainajille.

Hautausmaan käyttösuunnitelma ja kartta

Uurna alueen rakennuksen myötä yhdistettiin aiemmin useammassa eri piirustuksessa olevat hautausmaan kartat toisiinsa, yhtenäistettiin merkintapoja ja digitoitiin vuonna 2019 koko kirkonkylän hautausmaan kartta. Kartan mittaus- ja piirtustustyöt teki projektityönä Paavo Laivamaa. Muutosten myötä myös kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelma päivitettiin, samoin hautaushinnasto. Hautausmaan käyttösuunnitelmassa on tietoja mm. hautausmaan eri alueista, muistomerkeistä ja kasvillisuudesta.

Hautausmaan historiaa 1900 - 2000

Ranuan seurakunnan perustamispäätös 8.11.1899 edellytti kirkon, pappilan ja hautausmaan rakentamista. Ensimmäisessä kirkonkokouksessa 8.7.1900 tehtiin päätös hautausmaan paikan anomisesta Ranuanjärven luodepäähän, kruunun maalla sijaitsevalle Kolonenäke–nimiselle soraharjulle. Ranuan seurakunnan Kirkonkylän hautausmaaksi muodostettiin noin 50 x 100 metrin laajuinen alue, jonka Lohen talon isännät luovuttivat seurakunnalle ilmaiseksi. Hautausmaa vihittiin käyttöön 6.11.1904.

Kirkonkylän hautausmaan ensimmäinen laajennusalue sai valtioneuvoston hyväksynnän v. 1932. Laajennusalue vihittiin käyttöön 10.10.1937. Toinen laajennus vihittiin käyttöön v. 1954 ja kolmas laajennus 14.7.1992.

Hautausmaan historiaa 2001 -

Kirkkovaltuusto päätti 3.9.2001 laajentaa Kirkonkylän hautausmaata hautausmaan länsipuolelle. Opetusministeriö vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen 9.8.2002. Neljäs Kirkonkylän hautausmaan laajennusalue, joka vihittiin käyttöön 23.10.2003, käsittää 208 hautapaikkaa. Laajennusalueen pinta-ala on 0,20 ha.

Hautausmaa-alueella rakennettiin v. 1991 uusi huoltorakennus, jossa on varasto- ja sosiaalitilat sekä vainajien säilytystila. Samana vuonna uusittiin hautausmaan aita. Varastotiloja on rakennettu lisää v. 1996. Kesällä 2003 hautausmaalle pystytettiin ”Muualla haudattujen muistolle” –muistomerkki, johon voi tuoda kynttilän muualle haudatun läheisen muistoksi. Hautausmaahan haudataan vuosittain 40 – 70 vainajaa. Haudat kaivetaan ja peitetään koneellisesti.

Kirkonkylän hautausmaan aita uusittiin kokonaisuudessaan vuosina 2012 - 2014, minkä yhteydessä aitaa siirrettiin uusimman laajennusosan mukaiselle alueelle. Vuonna 2012 tehtiin kiviaidan osuus ja hautausmaan metalliaita saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi 2014 syksyllä.  Laajennetulle hautausmaa-alueelle rakennettiin hortonomi Pauli Hokkasen vuonna 2011 tekemän suunnitelman mukaisesti laajennuksen ensimmäinen osa vuonna 2017. Syksyllä 2017 rakennettiin kaksi etelä-pohjoissuuntaista pitkää käytävää välikäytävineen, vesipisteineen, valo- ja sähkötolppineen, minkä seurauksena saatiin rakennetulle alueelle noin 140 uutta hautapaikkaa käyttöön. Uusimmasta laajennusosasta on vielä suurin osa rakentamatta. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi vihki uusimman laajennusosan hautausmaakäyttöön 28.10.2017.

Uurna-alue rakennettin vuonna 2018 ja syksyllä 2019 rakennettiin yksi uusi maatuvan jätteen aitaus hautausmaan keskellä olevan varastorakennuksen taakse sekä uusittiin hautausmaan penkkejä.

               Vainajien säilytys- ja huoltorakennus pääportilla 

                       

          Piispa Samuelin laajennusosan vihkiminen 28.10.2017

    

                                   Metsäkatealue                                                                                             

     

                                     Metsäkatealue

   

                              Muualle haudattujen muistomerkki                                                                         

           

                                      Hiekka-alue

             

Uurna-alue

Syksyllä 2018 hautausmaan länsireunaan rakennettiin uusi uurna-alue uurnahautapaikoille ja tuhkien sirotteluun hautakäytävineen ja istutuksineen. Samalla lisättiin alueelle yksi uusi vesipiste ja rakennettiin maatuvan jätteen aitaus uurna-aluuen yhteydessä olevan jätekatoksen yhteyteen. Uurna-alue  otettiin hautauskäyttöön 2019 lokakuussa ja sirottelualueen vainajien muistolaattoja varten hankittiin muistomerkki.

Uurnahautapaikka-alueella (UH1 ja UH2) on yhden, kahden ja neljän uurnan hautapaikkoja, joihin omaiset hankkivat itse muistomerkin ja joissa on kukille istutusalue muistomerkille varatun alueen etupuolella. Yhden uurnan paikka on kooltaan 40 cm leveä ja 60 cm pitkä, kahden uurnan paikka leveydeltään 40 cm ja pituudeltaan 100 cm ja neljän uurnan paikka leveydeltään 80 cm ja pituudeltaan 100 cm. Kullekin erikokoiselle uurnahautapaikalle (1, 2 tai 4) on tarkoitettu omaisten hankkivan yhden muistomerkin.

Uurna-alueella on myös tuhkien sirottelualueet (US1 ja US2), johon vainajien tuhkia varten seurakunta kaivaa haudan, jonne tuhkat sirotellaan ja peittää sen jälkeen metsäkattella. Varsinaista hautapaikkaa ei sirottelualueen vainajilla ole ja hautakirjanpitoonkin merkitään vain hauta-alueen nimi. Sirottelualueen vainajien muistolaattoja varten seurakunta hankki muistomerkkikiven, johon omaiset voivat halutessaan tilata seurakunnalta muistolaatan. Muistomerkkikivi asennettiin uurna-aluelle lokakuussa 2019. Sirottelualueen vainajien muistaminen tapahtuu muistomerkkikivellä ja sen välittömässä läheisyydessä. Muistomerkkikiven aluskiven etuosassa on paikka kynttilöille. Kukkien istutusalue sirottelualueen vainajien omaisten istutuksia varten tehtiin seurakunnan toimesta muistomerkkikiven läheisyyteen, jota tarvittaessa suurennetaan seurakunnan toimesta. 

                     Uusi uurnahauta- ja sirottelualue  syksyllä 2018                                                  

        

                         Sirottelualueen muistomerkki talvella 2019

   

             Sirottelualueen muistomerkki ja istutukset kesällä 2021

 

Hautausmaan tulevaisuuden näkymiä

Vainajain säilytystilan ja sen viereisen avotilan korjaustyöt aloitettiin kesällä 2023 ja ne valmistuivat marraskuun 2023 alussa. Vainajakylmiö peruskorjattiin kokonaan ja hankittiin tarvittavat nostolaitteet. Uudessa säilytystilassa on paikat kuudelle arkkuvainajalle ja tilassa huomioitiin myös uurnien ja nostolaitteen säilytys. Avotilaa muutettiin vuonna 2023 paremmin vainajien siunaamiseen soveltuvaksi ja kesällä 2024 uusitaan vielä avotilan lattia. 

Kuvia avotilasta: kääntöpenkit alhaalla ja kääntöpenkit ylhäällä.

Lähivuosina on tarpeen jatkaa uusien arkkuhauta-alueiden rakentamista hautausmaan takaosaan, sillä vapaiden hautapaikkojen määrä on vähentynyt nopeammin kuin odotettiin.

Hautojen hoito

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoitopalvelu on ulkoistettu Ranuan 4H-yhdistykselle, joka sekä hoitaa että laskuttaa palvelusta suoraan asiakkaitaan. Kirkkoneuvoston 2/2019 päätöksen mukaisesti Ranuan seurakunta solmi toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yksityisten hautojen hoidosta Ranuan 4H-yhdistyksen kanssa. Uusi sopimus seurakunnan ja 4H-yhdistyksen välillä mahdollistaa myös pidempiaikaiset haudanhoitosopimukset Ranuan 4H-yhdistyksen ja heidän asiakkaidensa välille. Yhteydenotot hautainhoidosta Ranuan 4H-yhdistykseen Viola Tarujärveen puhelimitse 0400-176 323 tai sähköpostitse viola.tarujarvi@4h.fi.

 Hautojen hoitopalvelut 2024, Ranuan 4H

Sijainti kartalla

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti
wc wc