Kirkonkylän hautausmaa

Lehtokuja 10, 97700 Ranua

Pinta-ala ja hautapaikkojen määrä

 

Ranuan seurakunnan kirkonkylän hautausmaan pinta-ala on n. 3,2 ha. Hautausmaalla on noin 4500 hautapaikkaa, joista hautaamatta on 1100 hautapaikkaa. Hautausmaa on osittain metsäkatepintaista ja osittain hiekkapintaista. Hiekkapintaisia ovat vain hautausmaan vanhimmat alueet ja muut alueet ovat metsäkatepintaisia. Hautausmaalla on uuden uurna-alueen myötä saatu hautapaikat 116 uurnalle sekä sirottelualueen vainajille.

Hautausmaan historiaa 1900 - 2000

 

Ranuan seurakunnan perustamispäätös 8.11.1899 edellytti kirkon, pappilan ja hautausmaan rakentamista. Ensimmäisessä kirkonkokouksessa 8.7.1900 tehtiin päätös hautausmaan paikan anomisesta Ranuanjärven luodepäähän, kruunun maalla sijaitsevalle Kolonenäke–nimiselle soraharjulle. Ranuan seurakunnan Kirkonkylän hautausmaaksi muodostettiin noin 50 x 100 metrin laajuinen alue, jonka Lohen talon isännät luovuttivat seurakunnalle ilmaiseksi. Hautausmaa vihittiin käyttöön 6.11.1904.

Kirkonkylän hautausmaan ensimmäinen laajennusalue sai valtioneuvoston hyväksynnän v. 1932. Laajennusalue vihittiin käyttöön 10.10.1937. Toinen laajennus vihittiin käyttöön v. 1954 ja kolmas laajennus 14.7.1992.

Hautausmaan historiaa 2001 -

 

Kirkkovaltuusto päätti 3.9.2001 laajentaa Kirkonkylän hautausmaata hautausmaan länsipuolelle. Opetusministeriö vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen 9.8.2002. Neljäs Kirkonkylän hautausmaan laajennusalue, joka vihittiin käyttöön 23.10.2003, käsittää 208 hautapaikkaa. Laajennusalueen pinta-ala on 0,20 ha.

Hautausmaa-alueella rakennettiin v. 1991 uusi huoltorakennus, jossa on varasto- ja sosiaalitilat sekä vainajien säilytystila. Samana vuonna uusittiin hautausmaan aita. Varastotiloja on rakennettu lisää v. 1996. Kesällä 2003 hautausmaalle pystytettiin ”Muualla haudattujen muistolle” –muistomerkki, johon voi tuoda kynttilän muualle haudatun läheisen muistoksi. Hautausmaahan haudataan vuosittain 40 – 70 vainajaa. Haudat kaivetaan ja peitetään koneellisesti.

Kirkonkylän hautausmaan aita uusittiin kokonaisuudessaan vuosina 2012 - 2014, minkä yhteydessä aitaa siirrettiin uusimman laajennusosan mukaiselle alueelle. Vuonna 2012 tehtiin kiviaidan osuus ja hautausmaan metalliaita saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi 2014 syksyllä.  Laajennetulle hautausmaa-alueelle rakennettiin hortonomi Pauli Hokkasen vuonna 2011 tekemän suunnitelman mukaisesti laajennuksen ensimmäinen osa vuonna 2017. Syksyllä 2017 rakennettiin kaksi etelä-pohjoissuuntaista pitkää käytävää välikäytävineen, vesipisteineen, valo- ja sähkötolppineen, minkä seurauksena saatiin rakennetulle alueelle noin 140 uutta hautapaikkaa käyttöön. Uusimmasta laajennusosasta on vielä suurin osa rakentamatta. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi vihki uusimman laajennusosan hautausmaakäyttöön 28.10.2017.

Syksyllä 2019 rakennettiin yksi uusi maatuvan jätteen aitaus hautausmaan keskellä olevan varastorakennuksen taakse sekä uusittiin hautausmaan penkkejä.

     Vainajien säilytys- ja huoltorakennus pääportilla, uusittu kiviaita               Piispa Samuelin laajennusosan vihkiminen

                          

                               Metsäkatealue                                                                                               Hiekka-alue

                           

                        Muualle haudattujen muistomerkki                                                                          Hiekka-alue

                           

Uusi uurna-alue

Syksyllä 2018 hautausmaan länsireunaan rakennettiin uusi uurna-alue uurnahautapaikoille ja tuhkien sirotteluun hautakäytävineen ja istutuksineen. Samalla lisättiin alueelle yksi uusi vesipiste ja rakennettiin maatuvan jätteen aitaus uurna-aluuen yhteydessä olevan jätekatoksen yhteyteen. Uurna-alue  otettiin hautauskäyttöön 2019 lokakuussa.

Uurnahautapaikka-alueella (UH1 ja UH2) on yhden, kahden ja neljän uurnan hautapaikkoja, joihin omaiset hankkivat itse muistomerkin ja joissa on kukille istutusalue muistomerkille varatun alueen etupuolella. Yhden uurnan paikka on kooltaan 40 cm leveä ja 60 cm pitkä, kahden uurnan paikka leveydeltään 40 cm ja pituudeltaan 100 cm ja neljän uurnan paikka leveydeltään 80 cm ja pituudeltaan 100 cm. Kullekin erikokoiselle uurnahautapaikalle (1, 2 tai 4) on tarkoitettu omaisten hankkivan yhden muistomerkin.

Uurna-alueella on myös tuhkien sirottelualueet (US1 ja US2), johon vainajien tuhkia varten seurakunta kaivaa haudan, jonne tuhkat sirotellaan ja peittää sen jälkeen metsäkattella. Varsinaista hautapaikkaa ei sirottelualueen vainajilla ole ja hautakirjanpitoonkin merkitään vain hauta-alueen nimi. Sirottelualueen vainajien muistolaattoja varten seurakunta hankki muistomerkkikiven, johon omaiset voivat halutessaan tilata seurakunnalta muistolaatan. Muistomerkkikivi asennettiin uurna-aluelle lokakuussa 2019. Sirottelualueen vainajien muistaminen tapahtuu muistomerkkikivellä ja sen välittömässä läheisyydessä. Muistomerkkikiven aluskiven etuosassa on paikka kynttilöille. Kukkien istutusalue sirottelualueen vainajien omaisten istutuksia varten tehtiin seurakunnan toimesta muistomerkkikiven läheisyyteen, jota tarvittaessa suurennetaan seurakunnan toimesta. 

              Uusi uurnahauta- ja sirottelualue                                                     Muistomerkkikivi ja istutusalueet sirottelualueella

       

             Muistomerkkikivi

 

Hautausmaan käyttösuunnitelma ja kartta

 

Uurna alueen rakennuksen yhteydessä yhdistettiin aiemmin useammassa eri piirustuksessa olevat hautausmaan kartat toisiinsa, yhtenäistettiin merkintapoja ja digitoitiin koko kirkonkylän hautausmaan kartta. Kartan mittaus- ja piirtustustyöt teki projektityönä Paavo Laivamaa. Muutosten myötä myös kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelma päivitettiin, samoin hautaushinnasto.

Hautojen hoito

 

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoitopalvelu on ulkoistettu Ranuan 4H-yhdistykselle, joka sekä hoitaa että laskuttaa palvelusta suoraan asiakkaitaan. Kirkkoneuvoston 2/2019 päätöksen mukaisesti Ranuan seurakunta solmi toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yksityisten hautojen hoidosta Ranuan 4H-yhdistyksen kanssa. Uusi sopimus seurakunnan ja 4H-yhdistyksen välillä mahdollistaa myös pidempiaikaiset haudanhoitosopimukset Ranuan 4H-yhdistyksen ja heidän asiakkaidensa välille. Yhteydenotot hautainhoidosta Ranuan 4H-yhdistykseen Viola Tarujärveen puhelimitse 0400-176 323 tai sähköpostitse viola.tarujarvi@4h.fi.

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti
wc wc