Kirkonkylän hautausmaa

Lehtokuja 2, 97700 Ranua

Ranuan seurakunnan kirkonkylän hautausmaan pinta-ala on n. 3,2 ha. Hautausmaalla on noin 4500 hautapaikkaa, joista hautaamatta on 1100 hautapaikkaa. Hautausmaa on osittain metsäkatepintaista ja osittain hiekkapintaista. Hiekkapintaisia ovat vain hautausmaan vanhimmat alueet ja muut alueet ovat metsäkatepintaisia.

Ranuan seurakunnan perustamispäätös 8.11.1899 edellytti kirkon, pappilan ja hautausmaan rakentamista. Ensimmäisessä kirkonkokouksessa 8.7.1900 tehtiin päätös hautausmaan paikan anomisesta Ranuanjärven luodepäähän, kruunun maalla sijaitsevalle Kolonenäke–nimiselle soraharjulle. Ranuan seurakunnan Kirkonkylän hautausmaaksi muodostettiin noin 50 x 100 metrin laajuinen alue, jonka Lohen talon isännät luovuttivat seurakunnalle ilmaiseksi. Hautausmaa vihittiin käyttöön 6.11.1904.

Kirkonkylän hautausmaan ensimmäinen laajennusalue sai valtioneuvoston hyväksynnän v. 1932. Laajennusalue vihittiin käyttöön 10.10.1937. Toinen laajennus vihittiin käyttöön v. 1954 ja kolmas laajennus 14.7.1992.

Kirkkovaltuusto päätti 3.9.2001 laajentaa Kirkonkylän hautausmaata hautausmaan länsipuolelle. Opetusministeriö vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen 9.8.2002. Neljäs Kirkonkylän hautausmaan laajennusalue, joka vihittiin käyttöön 23.10.2003, käsittää 208 hautapaikkaa. Laajennusalueen pinta-ala on 0,20 ha.

Hautausmaa-alueella rakennettiin v. 1991 uusi huoltorakennus, jossa on varasto- ja sosiaalitilat sekä vainajien säilytystila. Samana vuonna uusittiin hautausmaan aita. Varastotiloja on rakennettu lisää v. 1996. Kesällä 2003 hautausmaalle pystytettiin ”Muualla haudattujen muistolle” –muistomerkki, johon voi tuoda kynttilän muualle haudatun läheisen muistoksi. Hautausmaahan haudataan vuosittain 40 – 50 vainajaa. Haudat kaivetaan ja peitetään koneellisesti.

Kirkonkylän hautausmaan aita uusittiin kokonaisuudessaan vuosina 2012 - 2014, minkä yhteydessä aitaa siirrettiin uusimman laajennusosan mukaiselle alueelle. Vuonna 2012 tehtiin kiviaidan osuus ja hautausmaan metalliaita saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi 2014 syksyllä.  Laajennetulle hautausmaa-alueelle rakennettiin hortonomi Pauli Hokkasen vuonna 2011 tekemän suunnitelman mukaisesti laajennuksen ensimmäinen osa vuonna 2017. Syksyllä 2017 rakennettiin kaksi etelä-pohjoissuuntaista pitkää käytävää välikäytävineen, vesipisteineen, valo- ja sähkötolppineen, minkä seurauksena saatiin rakennetulle alueelle noin 140 uutta hautapaikkaa käyttöön. Uusimmasta laajennusosasta on vielä suurin osa rakentamatta. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi vihki uusimman laajennusosan hautausmaakäyttöön 28.10.2017.

Syksyllä 2018 hautausmaalle rakennettiin uusi uurna-alue uurnahautapaikoille ja tuhkien sirotteluun, joka on tarkoitus ottaa hautauskäyttöön 2019 syksyllä. Keväisin järjestetään hautausmaan siivoustalkoot, johon vuosittain osallistuu kiitettävästi aktiivista väkeä.

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoitopalvelu on ulkoistettu Ranuan 4H-yhdistykselle, joka sekä hoitaa että laskuttaa palvelusta suoraan asiakkaitaan. Kirkkoneuvoston 2/2019 päätöksen mukaisesti Ranuan seurakunta solmi toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yksityisten hautojen hoidosta Ranuan 4H-yhdistyksen kanssa. Uusi sopimus seurakunnan ja 4H-yhdistyksen välillä mahdollistaa myös pidempiaikaiset haudanhoitosopimukset Ranuan 4H-yhdistyksen ja heidän asiakkaidensa välille. Yhteydenotot hautainhoidosta Ranuan 4H-yhdistykseen Viola Tarujärveen puhelimitse 0400-176 323 tai sähköpostitse viola.tarujarvi@4h.fi.

          

    

     Vainajien säilytys- ja huoltorakennus pääportilla                                        Uusi uurna-alue

Pysäköinti
wc
Esteetön kulku

Sijainti kartalla