Simojärven hautausmaa

Kultisalmentie 8 , 97700 Ranua

Simojärven hautausmaa

Simojärven hautausmaan pinta-ala on 0,62 ha. Hautausmaa sijaitsee Simojärven rannalla noin 40 km päässä Ranuan keskustasta. Kauniilla hiekkaharjulla saa vuosittain 10 – 15 vainajaa viimeisen leposijansa. Ensimmäinen hautaus on tehty Simojärven hautausmaalle vuonna 1878. Hautausmaahan on haudattu kahdeksan sankarivainajaa. Hautausmaahan rajatuvat myös seurakunnan tilat Kultiranta (4,685 ha) ja Kultikangas (1,98 ha). 

Simojärven hautausmaan virallisesta perustamisesta ei ole tarkkaa tietoa. Simojärveläiset ovat perustaneet hautausmaan ilmeisesti varsin omatoimisesti 1870-luvulla kirkonkokouksen päätöksellä ilman tuomiokapitulin tai kuvernöörin päätöstä. Hautausmaan vihkimisestä ei ole myöskään säilynyt tietoja.

Hautausmaan ensimmäinen laajennus lähti liikkeelle kesäkinkereillä 4.7.1902. Simojärven kyläläiset saivat virallisen päätöksen oikeudesta laajentaa vanhaa hautausmaataan 2.12.1902. Senaatin päätöksen ehtona oli, että Simojärven kyläkunta on velvollinen hankkimaan siihen omistusoikeuden ennen hautausten aloittamista. Uusi hautausmaa vihittiin käyttöönsä v. 1905. Hautausmaatoimikunta perustettiin v. 1906.

Kirkonkokouksessa 17.7.1921 päätettiin toisesta hautausmaan laajentamisesta. Opetusministeriön vahvistuksen 20.9.1922 ehdolla, että seurakunnan on ensin haettava lainhuuto maa-alueelle, jonka on hankkinut hautausmaan laajennusalueeksi. Viimeinen hautausmaan laajennus vihittiin käyttöön 7.7.1963. Samassa yhteydessä rovasti Ilmari Salonen vihki myös kellotapulin käyttöön.

Simojärven hautausmaan sankaripatsaan on tehnyt kuvanveistäjä Ensio Seppänen. Sankaripatsaan paljastus toimitettiin v. 1964. Kultisalmen yksityistie ja rakennettiin v. 1972. Sitä ennen hautausmaalle kuljettiin veneellä. Hautausmaalle rakennettiin varasto v. 1982 ja sähköistys saatiin v. 1984. Hautausmaan rannassa ollut laituri purettiin kesällä 2003 heikon kunnon vuoksi. Hautausmaan aita rakennettiin vuonna 1992.

Simojärven hautausmaalla vuosittain heinäkuussa pidettävät hautausmaajuhlat ovat saaneet alkunsa v. 1936, kun hautausmaata oli kunnostettu ja järven ranta-asukkailla alkoi olla moottoriveneitä ja siten kulkumahdollisuudet paranivat. Tuohon aikaan pappi kävi vain kerran vuodessa siunaamassa vainajia ja niin kehittyi itsestään jokavuotinen juhlaperinne heinäkuun toisena sunnuntaina järjestettäville hautausmaajuhlille. Ensimmäiset suuret juhlat pidettiin v. 1937. Nykyisin hautausmaajuhla alkaa kenttäjumalanpalveluksella ja jatkuu kahvitarjoilun jälkeen varsinaisella juhlalla.

Hautausmaanhoitajana toimii kesästä 2018 alkaen talvikausina 1.11.-30.4. seurakuntamestari Markku Sääskilahti ja kesäkausina 1.5.-31.10. Jorma Kortesalmi. Simojärven hautausmaan entinen, seurakunnan pitkäaikainen hautausmaanhoitaja Markku Mäntyjärvi toimii edelleen Simojärvellä oman yrityksensä nimissä haudankaivajana ja konetöissä. Haudat kaivetaan osittain koneellisesti ja osittain käsin, ja ne peitetään edelleen käsin.

Talkooperinne on Simojärvellä hyvin vahva. Hautausmaan kevätsiivous, monet kunnostustyöt ja hautausmaajuhlien järjestäminen tapahtuvat aktiivisen talkooväen voimin. Simojärven hautausmaan asioita valmistelee Simojärven hautausmaatyöryhmä, jonka kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoito järjestetään siten, seurakunta palkkaa vuosittain kesäajaksi 15.6.-15.9. Simojärven hautausmaalle kesätyöntekijän, joka huolehtii hautausmaan yleissiisteyden lisäksi myös hautainhoitosopimuksista.

 

      

             Itsenäisyyspäiväliputus 5.-6.12.2017.   

 

 

Pysäköinti
Esteetön kulku