Simojärven hautausmaa

Simojärven hautausmaa

Kultisalmentie 8, 97700 Ranua

      

             Itsenäisyyspäiväliputus 5.-6.12.2017.   

 

 

Simojärven hautausmaa kiinteistön pinta-ala on n. 1,72 ha. Hautausmaa sijaitsee Simojärven rannalla noin 40 km päässä Ranuan keskustasta. Kauniilla hiekkaharjulla saa vuosittain 10 – 15 vainajaa viimeisen leposijansa. Ensimmäinen hautaus on tehty Simojärven hautausmaalle vuonna 1878. Hautausmaahan on haudattu kahdeksan sankarivainajaa. Hautausmaahan rajatuvat myös seurakunnan tilat Kultiranta (4,685 ha) ja Kultikangas (1,98 ha). 

Simojärven hautausmaan virallisesta perustamisesta ei ole tarkkaa tietoa. Simojärveläiset ovat perustaneet hautausmaan ilmeisesti varsin omatoimisesti 1870-luvulla kirkonkokouksen päätöksellä ilman tuomiokapitulin tai kuvernöörin päätöstä. Hautausmaan vihkimisestä ei ole myöskään säilynyt tietoja.

Hautausmaan ensimmäinen laajennus lähti liikkeelle kesäkinkereillä 4.7.1902. Simojärven kyläläiset saivat virallisen päätöksen oikeudesta laajentaa vanhaa hautausmaataan 2.12.1902. Senaatin päätöksen ehtona oli, että Simojärven kyläkunta on velvollinen hankkimaan siihen omistusoikeuden ennen hautausten aloittamista. Uusi hautausmaa vihittiin käyttöönsä v. 1905. Hautausmaatoimikunta perustettiin v. 1906.

Kirkonkokouksessa 17.7.1921 päätettiin toisesta hautausmaan laajentamisesta. Opetusministeriön vahvistuksen 20.9.1922 ehdolla, että seurakunnan on ensin haettava lainhuuto maa-alueelle, jonka on hankkinut hautausmaan laajennusalueeksi. Viimeinen hautausmaan laajennus vihittiin käyttöön 7.7.1963. Samassa yhteydessä rovasti Ilmari Salonen vihki myös kellotapulin käyttöön.

Simojärven hautausmaan sankaripatsaan on tehnyt kuvanveistäjä Ensio Seppänen. Sankaripatsaan paljastus toimitettiin v. 1964. Kultisalmen yksityistie ja rakennettiin v. 1972. Sitä ennen hautausmaalle kuljettiin veneellä. Hautausmaalle rakennettiin varasto v. 1982 ja sähköistys saatiin v. 1984. Hautausmaan rannassa ollut laituri purettiin kesällä 2003 heikon kunnon vuoksi. Hautausmaan aita rakennettiin vuonna 1992.

Simojärven hautausmaalla vuosittain heinäkuussa pidettävät hautausmaajuhlat ovat saaneet alkunsa v. 1936, kun hautausmaata oli kunnostettu ja järven ranta-asukkailla alkoi olla moottoriveneitä ja siten kulkumahdollisuudet paranivat. Tuohon aikaan pappi kävi vain kerran vuodessa siunaamassa vainajia ja niin kehittyi itsestään jokavuotinen juhlaperinne heinäkuun toisena sunnuntaina järjestettäville hautausmaajuhlille. Ensimmäiset suuret juhlat pidettiin v. 1937. Nykyisin hautausmaajuhla alkaa kenttäjumalanpalveluksella ja jatkuu kahvitarjoilun jälkeen varsinaisella juhlalla ja ne pidetään aina heinäkuun toisena sunnuntaina.

Seurakunnan työntekijöistä Simojärven hautausmaasta huolehtii seurakuntamestari tai hänen sijaisensa. Simojärven hautausmaan entinen, seurakunnan pitkäaikainen hautausmaanhoitaja Markku Mäntyjärvi toimii edelleen Simojärvellä oman yrityksensä nimissä haudankaivajana ja konetöissä. Haudat kaivetaan osittain koneellisesti ja osittain käsin, ja ne peitetään edelleen käsin.

Talkooperinne on Simojärvellä hyvin vahva. Hautausmaan kevätsiivous, monet kunnostustyöt ja hautausmaajuhlien järjestäminen tapahtuvat pääosin aktiivisen talkooväen voimin. Simojärven hautausmaajuhlia valmistelee Simojärven hautausmaatyöryhmä, jonka kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoito järjestetään siten, seurakunta palkkaa vuosittain kesäajaksi 15.6.-15.9. Simojärven hautausmaalle kesätyöntekijän, joka huolehtii hautausmaan yleissiisteyden lisäksi myös hautainhoitosopimuksista.

Simojärven hautausmaan uusi kartta, uusi uurna-alue ja maankäyttösuunnitelma

Simojärven hautausmaan entinen kartta oli puutteellinen ja osittain virheellinen, joten hautausmaan kartta oli sen myötä uudistettava ja päivitettävä digitaaliseen muotoon. Seurakunta teki yhteistyössä viiden Lapin AMK maanmittausinsinööriopiskelijan kanssa uuden hautakartan ja kartan uudistuksen yhteydessä hautausmaalle suunniteltiin lisää arkkualueita sekä uusi uurnahauta-alue kellotapulin pohjoispuolelle, jossa on uurnahautapaikkoja sekä yhden vainajan että kahden vainajan uurnille. Hautakartan ja hautakirjanpidon täsmäytyksen yhteydessä poistettiin hautakirjanpidossa useilta alueilta hautoja, joita maastoon ei todellisuudessa mahdu, mutta hautakirjanpidossa ne aiemmin virheellisesti näkyivät. Näin ollen joidenkin hautojen osalta hautasijojen määrä on pienentynyt. 

Kirkkoneuvosto 8/2021 139 § hyväksyi kokouksessaan 1.11.2021 uuden hautausmaan kartan  ja hautausmaan käyttösuunnitelman ja kirkkovaltuusto 3/2021 42 § hyväksyi ne kokouksessaan 2.11.2021. Simojärven hautausmaakartta ja hautausmaan käyttösuunnitelma ovat Oulun tuomiokapitulille alistettavia asioita. Tuomiokapitulin hyväksyttyä ne, on ne voitu ottaa käyttöön. 

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoito järjestetään siten, seurakunta palkkaa vuosittain kesäajaksi palkkiotoimisen hautausmaan kesätyöntekijän, joka huolehtii hautausmaan yleissiisteyden lisäksi myös hautainhoitosopimuksista. Simojärven hautausmaan vastaavana kesätyöntekijänä 15.6.-15.9.2022 on Veera Kuukasjärvi 045 866 8458, veerakuukasjarvi@gmail.com. Simojärven hautojen hoitohinnasto.

 

 

 

 

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti