Saukkojärven hautausmaa

Kellotapuli pääportilta

Toljantie 201, 97700 Ranua

0400460349 srk-mestari

0503041161 talouspäällikkö

Hautausmaalle on pääsy ympäri vuorokauden, mutta suositus sen käytölle on klo 7.00-22.00 välisenä aikana.

Saukkojärven hautausmaa on Ranuan seurakunnan toinen sivukylien hautausmaista.

Saukkojärven hautausmaan pinta-ala on 0,46 ha. Ranuan kirkonkylältä Saukkojärven hautausmaalle on matkaa noin 25 km.

Ylimaan kylän hautausmaan perustaminen pantiin vireille elokuussa 1893. Simon kirkonkokous yhtyi Ylisimon asukkaiden esitykseen hautausmaan perustamisesta Saukkojärven pohjoispäähän. Kuopion tuomiokapituli puolsi Simon seurakunnan anomusta ja lähetti asiakirjat 30.11.1893 Senaattiin. Senaatin talousosasto antoi 16.2.1894 luvan uuden hautausmaan perustamiseen sillä ehdolla, että seurakunta hankkii ensin itselleen omistusoikeuden kruunulle kuuluvaan maa-alueeseen. Lopuksi hautausmaasta tuli hieman suunniteltua pienempi: 40 m leveä ja 50 m pitkä. Se aidattiin punaiseksi maalatulla puuaidalla. Hautausmaa vihittiin käyttöön kesäkuussa 1895. Hautausmaasta käytettiin nimitystä Ylisimon hautausmaa tai Salmelankankaan hautausmaa. Nykyistä nimeä Saukkojärven hautausmaa esiintyy jo vuonna 1909 laaditussa seurakuntakertomuksessa.

Saukkojärven hautausmaan laajentamista käsiteltiin ensimmäisen kerran seurakunnan kirkonkokouksessa vuonna 1929. Saukkojärveläiset anoivat tuomiokapitulilta v. 1938 hautausmaan laajentamista. Kirkonkokous antoi asiasta puoltavan lausunnon joulukuussa 1938. Hanke sai vauhtia vasta v. 1943, kun ylimaalaiset olivat valmiit kytkemään yhteen hautausmaan seurakunnallistamisen ja laajentamisen. Laajennusosa vihittiin käyttöön vasta v. 1954, jolloin hautausmaa siirtyi seurakunnan omistukseen. Laajennusosan maa-alue on siirtynyt Metsähallitukselta seurakunnan omistukseen v. 1993.

Hautausmaan aita sekä hautausmaan huoltorakennus rakennettiin v. 1991. Huoltorakennuksessa on kellotapuli. Hautausmaalle pystytettiin v. 1996 isänmaan puolesta kaatuneitten muistomerkki. Luonnonkivestä tehdyssä muistomerkissä on teksti: ”Isänmaan puolesta 1939 – 1945 Kaatuneiden Sankarivainajien muistolle”. Saukkojärven hautausmaahan on haudattu kolme sankarivainajaa sukuhautoihin.

Saukkojärvelle haudataan vuosittain yhdestä viiteen vainajaa. Haudat kaivetaan ja peitetään koneellisesti. Hautausmaan hoidosta ja hautauksista vastaa seurakuntamestari. Kevätsiivous on aina hoidettu aktiivisten kyläläisten voimin talkoilla. Vuosittain, aina heinäkuun kolmantena sunnuntaina pidetään hautausmaalla ensin kenttäjumalanpalvelus, jonka jälkeen on hautausmaajuhlat kahvitarjoiluineen.

Syksyllä 2022 aloitettiin Saukkojärven hautausmaan aidan uusinta etuaidasta ja samalla etuaitaa siirrettiin reilu metri taka-aitaa kohti turvallisemman kulun varmistamiseksi. Aidan siirron ja uusinnan yhteydessä etuaidan toisen portin paikkaa siirrettiin kauemmaksi pääportista ja molempien porttien leveyttä kasvatettiin 3,5 metriin. Hautausmaan aitaa jatketaan vuosittain sivu kerrallaan. Hautausmaan kartan uudistuksen yhteydessä kellotapulin läheisyyteen suunnitetiin uurna-alueet yhden ja kahden uurnan hautapaikoille ja lisäksi hautausmaalle suunniteltiin muutama uusi käytävä nykyisen ainoan käytävän lisäksi. Uusien käytävien rakennus on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2023 syksyyn mennessä. 

Saukkojärven hautausmaa uusi aita pääportilta syksyllä 2022.

Saukkojärven hautausmaan kartta päivitettiin ja siirrettin sähköiseen muotoon yhteistyössä Lapin AMK insinööriopiskelija Joonas Kivimäen kanssa. Kartta saatiin valmiiksi syksyllä 2022 ja samalla päivitettiin uusi Saukkojärven hautausmaan käyttösuunnitelma, jotka hyväksyttiin seurakunnan luottamuselimissä syksyllä 2022 ja Oulun tuomiokapituli hyväksyi ne joulukuussa 2022. Niiden myötä uurna-alueella voidaan aloittaa hautaukset vuonna 2023. Hautausmaan käyttösuunnitelmassa on tietoja mm. hauta-alueista ja muistomerkeistä.

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoito järjestetään siten, seurakunta palkkaa vuosittain kesäajaksi 15.6.-15.9. palkkiotoimisen hautausmaan kesätyöntekijän, joka huolehtii hautausmaan yleissiisteyden lisäksi myös hautainhoitosopimuksista. Kesätyöntekijänä vuonna 2023 on Aino Saukko, 045 632 4990, aino.saukko9@gmail.com.

 

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti
wc wc

Tapahtumat

su 16.7. klo 12.00

Toljantie 201, 97700 Ranua

Kenttäjumalanpalvelus ja hautausmaajuhla

Saukkojärven hautausmaajuhla alkaen kenttäjumalanpalveluksella klo 12