Saukkojärven hautausmaa

Saukkojärven hautausmaa

Toljantie 201, 97700 Ranua

Saukkojärven hautausmaan pinta-ala on 0,46 ha. Ranuan kirkonkylältä Saukkojärven hautausmaalle on matkaa noin 25 km.

Ylimaan kylän hautausmaan perustaminen pantiin vireille elokuussa 1893. Simon kirkonkokous yhtyi Ylisimon asukkaiden esitykseen hautausmaan perustamisesta Saukkojärven pohjoispäähän. Kuopion tuomiokapituli puolsi Simon seurakunnan anomusta ja lähetti asiakirjat 30.11.1893 Senaattiin. Senaatin talousosasto antoi 16.2.1894 luvan uuden hautausmaan perustamiseen sillä ehdolla, että seurakunta hankkii ensin itselleen omistusoikeuden kruunulle kuuluvaan maa-alueeseen. Lopuksi hautausmaasta tuli hieman suunniteltua pienempi: 40 m leveä ja 50 m pitkä. Se aidattiin punaiseksi maalatulla puuaidalla. Hautausmaa vihittiin käyttöön kesäkuussa 1895. Hautausmaasta käytettiin nimitystä Ylisimon hautausmaa tai Salmelankankaan hautausmaa. Nykyistä nimeä Saukkojärven hautausmaa esiintyy jo vuonna 1909 laaditussa seurakuntakertomuksessa.

Saukkojärven hautausmaan laajentamista käsiteltiin ensimmäisen kerran seurakunnan kirkonkokouksessa vuonna 1929. Saukkojärveläiset anoivat tuomiokapitulilta v. 1938 hautausmaan laajentamista. Kirkonkokous antoi asiasta puoltavan lausunnon joulukuussa 1938. Hanke sai vauhtia vasta v. 1943, kun ylimaalaiset olivat valmiit kytkemään yhteen hautausmaan seurakunnallistamisen ja laajentamisen. Laajennusosa vihittiin käyttöön vasta v. 1954, jolloin hautausmaa siirtyi seurakunnan omistukseen. Laajennusosan maa-alue on siirtynyt Metsähallitukselta seurakunnan omistukseen v. 1993.

Hautausmaan aita sekä hautausmaan huoltorakennus rakennettiin v. 1991. Huoltorakennuksessa on kellotapuli. Hautausmaalle pystytettiin v. 1996 isänmaan puolesta kaatuneitten muistomerkki. Luonnonkivestä tehdyssä muistomerkissä on teksti: ”Isänmaan puolesta 1939 – 1945 Kaatuneiden Sankarivainajien muistolle”. Saukkojärven hautausmaahan on haudattu kolme sankarivainajaa sukuhautoihin.

Saukkojärvelle haudataan vuosittain yhdestä viiteen vainajaa. Haudat kaivetaan ja peitetään koneellisesti. Hautausmaan hoidosta ja hautauksista vastaa seurakuntamestari. Kevätsiivous on aina hoidettu aktiivisten kyläläisten voimin talkoilla. Vuosittain, aina heinäkuun kolmantena sunnuntaina pidetään hautausmaalla ensin kenttäjumalanpalvelus, jonka jälkeen on hautausmaajuhlat kahvitarjoiluineen.

Kesän ja syksyn 2022 aikana aloitetaan Saukkojärven hautausmaan aidan uusinta etuaidasta ja samalla etuaitaa siirretään 1,2 m taka-aitaa kohti turvallisemman kulun varmistamiseksi. Aidan siirron ja uusinnan yhteydessä etuaidan toisen portin paikkaa siirretään kauemmaksi pääportista ja molempien porttien leveyttä kasvatetaan 3,5 metriin. Hautausmaan aitaa jatketaan tulevina kesinä 1-2 sivua kerrallaan. Hautausmaan kartan uudistuksen yhteydessä kellotapulin läheisyyteen suunnitellaan uurna-alueet yhden ja kahden uurnan hautapaikoille ja lisäksi hautausmaalle suunnitellaan muutama uusi käytävä nykyisen ainoan käytävän lisäksi. Uusien käytävien rakennus on suunniteltu tehtäväksi 2023 syksyyn mennessä. 

Seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa vaan hautojen hoito järjestetään siten, seurakunta palkkaa vuosittain kesäajaksi palkkiotoimisen hautausmaan kesätyöntekijän, joka huolehtii hautausmaan yleissiisteyden lisäksi myös hautainhoitosopimuksista. Saukkojärven hautainhoidosta vastaavana kesätyöntekijänä on 15.6.-15.9.2022 on Aino Saukko, 045 632 4990, aino.saukko9@gmail.com 

Haudanhoito hinnasto 2022

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti