Toiminnan tilastoinnista

28.2.2019 16.38

Miten seurakunnan toimintaa tilastoidaan

Kirkkohallitus on vuoden 2017 alusta muuttanut tilastojen keräämisen menetelmiä. Vielä vuoden 2016 tilastot tehtiin siten, että seurakunnissa kerättiin koko vuoden tilastot seuraavan vuoden tammikuussa lomakkeille ja lähetettiin kirkkohallitukseen.

 

Nykyisessä mallissa seurakunnat lähettävät tilastot joko kirkkohallituksen sähköisillä tilastolomakkeilla tai oman sähköisen kalenterinsa kautta. Tarkoitus on saada käyttöön mahdollisimman reaaliaikaiset tilastot, mutta kuitenkin kolmen viikon kuluessa tapahtumista niitä on mahdollista viedä tilastoihin.

 

Ranuan seurakunnan tilastot menevät seurakunnan oman sähköisen kalenterin  kautta. Kun tilaisuudesta vastaava seurakunnan työntekijä on syöttänyt sähköiseen kalenteriin tiedot tilaisuuden tyypistä, tilaisuuteen osallistuneista työntekijöistä ja vapaaehtoisista sekä tilaisuuden osallistujien lukumäärästä, tiedot päivittyvät kirkkohallituksen tilastopalveluun.

 

Ranuan seurakunnan toimintatilastoissa on eräs erityispiirre, joka on syytä ottaa huomioon niiä tarkasteltaessa. Kristillisellä kansanopistolla järjestetään vuosittain heinäkuun lopussa opistoseurat, joiden yhteydessä opiston seurateltassa ja seurakentällä pidetään viikkomessu lauantaina ja sanajumalanpalvelus sunnuntaina. Näiden tilaisuuksien väkimäärä voi yhteenlaskettuna olla jopa yli 40 000 henkilöä. Nykyisellä tilastosysteemillä nämä eivät kirkon tilastopalvelussa näy erikseen, vaan muiden jumalanpalelusten kanssa samassa kuvaajassa. Sama koskee vuosittain helmikuussa järjestettävien talvipäivien viikkomessua, joka pidetään kristillisen kansanopiston juhlasalissa. Siinäkin väkimäärä on useita satoja.

« Uutislistaukseen