Tiedote Simojärven ja Saukkojärven hautausmaista 2022

Saukkojärven hautausmaan aidan uusimistyö viivästynee, kun kirkkoneuvosto 20.6.2022 pani kokouksessaan aidan hankintatarjouksen pöydälle muutaman tarkentavan tiedon selvittämiseksi ja uudelleen kilpailuttamiseksi. Asiaa käsitellään vasta seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 25.7.2022. Alun perin aidan muutostyöt oli tarkoitus aloittaa kuluvana syksynä etuaidan ja siihen kuuluvien porttien uusimisena ja jatkaa seuraavina vuosina sivu kerrallaan. Mikäli kirkkoneuvosto seuraavassa kokouksessa hyväksyy aidan hankintatarjouksen, voi olla vielä mahdollista, että etuaita saadaan asennettua jo kuluvana vuonna ennen talven tuloa. Etuaidan uusinnan yhteydessä aitaa siirretään n. 1,2 metriä kauemmaksi tiestä turvallisemman kulun saamiseksi hautausmaalle. Muutoksen yhteydessä joitakin aiempaan hautakarttaan merkittyjä arkkuhautoja, joissa ei ole hautauksia, poistuu hautausmaalta. Muutokset aidassa ja arkku- sekä uurnahauta-alueissa huomioidaan hautakartan päivittämisessä. Uuden hautakartan ja päivitetyn maankäyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua kuluvana vuonna.

Simojärven hautausmaan rannassa olevan laiturin betonikansi on selkeästi kallistunut ja laituria ei enää asenneta siihen turvallisuus syistä. Laiturin tarve on vähäinen ja sen oikaisusta ja vuosittaisesta asentamisesta ja pois ottamisesta aihetuu seurakunnalle säännöllisesti kuluja, jotka ohjataan mieluummin itse hautausmaan kunnostamiseen kuin laiturin oikaisuun.

Lisätietoja hautausmaiden kuulumisista Kuriirista 22.6.2022 tai hautausmaat välilehdelle tallennetusta tiedostosta koskien ko. Kuriirin julkaisua.

Simojärven hautausmaatyöryhmän toimintaan kuuluu lähinnä jokakesäisten Simojärven hautausmaajuhlien järjestely, ei itse hautausmaakiinteistöön tai hautaustoimeen muutoin liittyvät asiat. Työryhmä toimii seurakunnan viranhaltijoiden tukena, muttei sillä ole päätösvaltaa. Kiinteistöihin ja hautaustoimeen liittyvät päätökset tehdään joko viranhaltijoiden ja joissakin tapauksissa luottamuselinten kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston toimesta.

 

Uutinen arkistoitu